به وب سایت های ما خوش آمدید!

نقش پره های توربین

پره های توربین تحت تأثیر بخار با دمای بالا و فشار بالا قرار می گیرند و لنگر خمشی زیادی را در کار تحمل می کنند.تیغه های متحرک در عملکرد با سرعت بالا نیز نیروی گریز از مرکز بالایی را تحمل می کنند.تیغه های ناحیه بخار مرطوب، به ویژه آخرین مرحله، باید در برابر خوردگی الکتروشیمیایی و فرسایش قطرات آب مقاومت کنند و تیغه های متحرک نیز باید نیروهای تحریک بسیار پیچیده را تحمل کنند.بنابراین، فولاد تیغه باید شرایط زیر را برآورده کند:

1. دارای خواص مکانیکی کافی و مقاومت در برابر خزش در دمای اتاق و دمای بالا.

2. قابلیت تضعیف ارتعاش بالا.

3. پایداری بافت بالا.

4. مقاومت خوب در برابر خوردگی و مقاومت در برابر فرسایش.

5. عملکرد خوب فرآیند.


زمان ارسال: سپتامبر 01-2022